Piotr Rybałtowski

Programista PHP, Symfony

PHPProgramowanieZend Framework

Modele i formularze Zend Framework – automatyzacja zapisu

Edycja artykułu w serwisie wołomiński.netNa codzień pracuję w Zend Framework. Praca jest bardzo przyjemna, framework jest fajnie napisany, obiektowo, elastycznie (wiele klas można rozszerzyć, jest wiele miejsc, w których domyślne klasy są gotowe do uruchomienia naszego kodu, itp.). Ale ma też wiele wad i braków, które często są rozwiązane w innych frameworkach. Twórcy ZF wiedzą o wielu z nich i obiecują, że szykowana wersja 2.0 będzie lepiej przemyślana i napisana. Ale póki nie mamy wersji 2.0 (a nawet jak będzie, nie wiadomo, czy wszystkie problemy zostaną weliminowane) trzeba sobie jakoś radzić. Jednym z problemów, które spotykam w niemal każdym projekcie, jest mechanizm zapisywania danych wysłanych przez użytkownika.

Generalnie zapisywanie informacji w większości przypadków wygląda bardzo podobnie: po wejściu na stronę użytkownik otrzymuje formularz, który wypełnia i zatwierdza; jeśli dane przesłasne są poprawne są zapisywane do bazy (tworzony jest nowy obiekt lub aktualizowany istniejący); jesli niepoprawne – użytkownik otrzymuje ten sam formularz z wpisanymi już wcześniej danymi i komunikatami o błędnych danych. Bardzo często powtarzający się schemat. Czemu więc nie ułatwić sobie życia?

Co jest potrzebne? Formularz, widok, kontroler i model.

Formularz powinien zapewniać (poza wyświetlaniem formularza) pełną walidację i filtrowanie danych. Np. edycja danych kotantaktowych, która zawiera między innymi email i telefon powinna sprawdzać oba pola. Do emaila jest klasa w Zendzie, numer telefonu może być np. wyrażeniami regularnymi. Pola obowiązkowe, listy (np. państw czy województw) itp. – to wszystko sprawa formularza i wiele narzędzi przydatnych w tym temacie jest już w Zendzie. Klasę formularza do kontrolera można tworzyć osobno albo korzystać z plików konfiguracyjnych (ini, xml) na podstawie których Zend potrafi taki formularz przygotować (niżej opisany kontroler korzysta z pierwszego sposobu).

Widok – tu wystarczy

<?php echo $this->form; ?>

jeśli pod form przypisany jest obiekt klasy Zend_Form. To co przed i po formularzu można dopisać. Za wyświetlanie/renderowanie formularza powinnien odpowiadać obiekt i jego dekoratory. W ostateczności można uciec się do dekoratora ViewScript, ale nadal w widoku akcji kodu formularza nie ma.

Jeżeli w całej aplikacji będziemy stosowali podobne nazewnictwo akcji i parametrów, to każdy kontroler może dziedziczyć wszystko po jednym – wspólnym. Ja polecam napisanie takiego kontrolera abstrakcyjnego, który będzie działał z domyślnymi akcjami create i update, a w kluczowych miejscach będzie wykonywał opcjonalne metody, które w konkretnych kontrolerach można rozszerzać: (1) przed edycją, (2) po edycji z sukcesem, (3) po edycji z błędami.

Przykład kontrolera:

<?php
 
abstract class Application_Controller_Action extends Zend_Controller_Action
{
  /**
   * @var string
   */
  protected $_suffixNameByController;
 
  /**
   * @return string 
   */
  protected function _getSuffixNameByController()
  {
    if(null === $this->_suffixNameByController) {
     $controllerName = $this->getRequest()->getControllerName();
     $filter = new Zend_Filter_Word_UnderscoreToCamelCase();
     $this->_suffixNameByController = $filter->filter($controllerName);
    }
    return $this->_suffixNameByController;
  }
 
  /**
   * @param array $nameParts 
   * @return string 
   */
  protected function _getPrefixedNameByController($nameParts)
  {
    $nameParts = (array)$nameParts;
    $nameParts[] = $this->_getSuffixNameByController();
    return implode('_', $nameParts);
  }
 
  /**
   * @return string 
   */
  protected function _getDbTableNameByController()
  {
    return $this->_getPrefixedNameByController(array('Application', 'Model', 'DbTable'));
  }
 
  /**
   * @return Application_Model_DbTable
   */
  protected function _getDbTableByController()
  {
    $dbTableClass = $this->_getDbTableNameByController();
    return new $dbTableClass;
  }
 
  /**
   * @return string 
   */
  protected function _getFormNameByController()
  {
    return $this->_getPrefixedNameByController(array('Application', 'Form'));
  }
 
  /**
   * @return Zend_Form 
   */
  protected function _getFormByController()
  {
    $formClass = $this->_getFormNameByController();
    return new $formClass;
  }
 
  /**
   * @param $row Application_Model 
   * @return void 
   */
  protected function _afterSave($row = null)
  {
    if(null === $row) {
      $url = $this->view->url(array(
        'action' => 'index',
        'id' => null
      ));
    }
    else {
      $url = $this->view->url(array(
        'action' => 'read',
        'id' => $row->getId()
      ));
    }
    $this->_redirect($url, array('code' => 303));
  }
 
  /**
   * @return Application_Model 
   */
  protected function _loadObjectFromId()
  {
    $id = (int)$this->_getParam('id');
    if($id < 1)
      throw new Zend_Exception('No valid ID found');
    $table = $this->_getDbTableByController();
    return $table->find($id)->current();
  }
 
  /**
   * @return void 
   */
  public function createAction()
  {
    $form = $this->_getFormByController();
 
    if($this->getRequest()->isPost()) {
      if($form->isValid($this->getRequest()->getPost())) {
        $dbTable = $this->_getDbTableByController();
        $row = $dbTable->createRow();
        $row->setFromArray($form->getValues());
        $row->save();
        $this->_afterSave($row);
      }
    }
 
    $this->view->assign(array(
      'form' => $form
    ));
  }
 
  /**
   * @return void 
   */
  public function updateAction()
  {
    $row = $this->_loadObjectFromId();
 
    $form = $this->_getFormByController();
 
    if($this->getRequest()->isPost())
    {
      if($form->isValid($this->getRequest()->getPost())) {
        $row->setFromArray($form->getValues());
        $row->save();
        $this->_afterSave($row);
      }
    } else {
      $form->populate($row->toValues());
    }
 
    $this->view->assign(array(
      'row' => $row,
      'form' => $form
    ));
  }
}

Klasa „zgaduje” nazwę formularza i modelu tabeli na podstawie nazwy kontrolera w zapytaniu, więc używając standardowych nazw i operacji, akcje create i update można w końcowych kontrolerach pominąć. Służą do tego pierwsze metody w klasie. Są rozbite na mniejsze, ale zawsze uważam, że dobrze być przygotowanym – sama nazwa klasy formularza może też być potrzebna.

Przy edycji obiektu, ID należy przekazać w parametrze id, np. http://www.example.com/article/update/id/563.

Na koniec zostaje jeszcze model.Powyższy kontroler wykorzystuje standardowe metody ZF – createRow() i setFromArray(array()). W klasie wiersza można nadpisać metodę setFromArray() gdyby np. było potrzeba zapisać dane z innych tabel (połączenie z inną tabelą, itp.) – rzeczy, które wyświetla i sprawdza formularz, a kontroler nie musi nie powinien się już tym zajmować.

Co po zapisaniu danych? Uruchamiana jest metoda _afterSave(), która domyślnie przekierowuje do akcji read z ID ustawionym na ID zapisanego właśnie wiersza (wymaga w nim metody (getId()), ale jest przygotowana na bycie nadpisaną i wykonanie cokolwiek będzie potrzebne w danym projekcie/kontrolerze.

Jak tego użyć? Jeżeli będziemy trzymali się w projekcie kilku zasad (dziedziczenie odpowiednich elementów po odpowiednich klasach) w naszym kontrolerze do edycji danego elementu (typu PostsController, UsersController, BooksController) możemy całkiem pominąć akcje create i update używając generycznych. W razie potrzeby poprawki – zmiany dokonujemy w jednym miejscu. Magia programowania obiektowego. Miłego używania!

Skomentuj lub zadaj pytanie

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.